1 2 3 4 5 6 7 ..31

Türbe ziyaret edip halktan oy istedi