1 2 3 4 5 6 7 ..8

Türkmen kökenli İngiliz vatandaşı, Türkmen Kurtuluş Cephesi'ni kurdu