Haber:Mehmet AKTARAN-Gülseli KENARLI
Haber:Ali AKSOYER
Haber: Orkun Serhan SUFRACI