Geri Dön
EğitimBeden psikoterapisi odaklı yüksek lisans programı ilk öğrencilerini aldı

Beden psikoterapisi odaklı yüksek lisans programı ilk öğrencilerini aldı

Beden psikoterapisi, yüksek lisans programının odağı oldu. Bu kapsamda ders vermek için İstanbul’a gelen beden psikoterapisti Prof. Dr. Frank Röhricht, “Bu duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimle sosyal uyumu arttırmak üzere geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir” dedi. 13 öğrenci program kapsamında şizofreni, bipolar, travma ve stres ile ilişkili bozuklukları olan tanı gruplarına uygulamalar yapacak.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye’de beden psikoterapisinin yaygınlaştırılması amacıyla ‘Uluslararası Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı açtı. Bu sene ilk defa öğrenci alan programa yurt dışından önemli çalışmalara imza atmış yabancı öğretim görevlileri dahil edildi. 13 öğrencinin ders almaya başladığı program İngiltere Sağlık Sistemi iş birliğiyle geliştirildi.


Yüksek lisans programı hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü ve Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özden Bademci, “Bu program SOYAÇ’ın öncülüğünde geliştirildi. Biz uzun zamandır alanda yaptığımız çalışmalarda, bir müdahale yöntemi olarak bedeni de işin içine sokuyoruz. Çünkü zihin beden bütünlüğü içinde çalışmak kaçınılmaz. Dolayısıyla bu terapinin etkilerini de doğrudan görmüş oluyoruz. Geçen 10 yıl içerisinde sağlanan iletişimler ve yapılan iş birlikleri ile bu bir yüksek lisans programı haline geldi ve ilk kez öğrencilerini aldı” dedi.


UYGULAMALAR SOYAÇ PROJELERİNDE YAPILACAK


Programı İngiltere Sağlık Sistemi iş birliğiyle geliştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Bademci “Ders veren hocalar da Avrupa’nın farklı yerlerinden ve İngiltere’den geliyor. Bu alanda çalışmaları olan öncü insanlar. Öğrenciler de böyle bir programın açılmasından ötürü çok memnun oldu” diye konuştu.


“Öğrencilerimiz programın ilk yılında uygulamalarını SOYAÇ projelerinde yapacak” diyen Doç. Dr. Bademci, “Dolayısıyla bu eğitim programıyla doğrudan topluma da katkı sağlıyor olacağız. Hem Türkiye’de beden psikoterapisinin yaygınlaşması, beden odaklı klinik müdahalelerin yaygınlaşması anlamında hem de bunun doğrudan toplum üzerinde kullanılması anlamında aracılık ediyor olacağız” ifadelerini kullandı.


DÜNYADA BİR İLK


Programın ilk dersini veren ve İngiltere’de, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi’nin (National Health Service - NHS) büyük bir kurumunda danışman psikiyatrist olarak görev alan, beden psikoterapisti Prof. Dr. Frank Röhricht, “Bu program Avrupa ve Asya’da, uluslararası olarak beden psikoterapisi odaklı ilk yüksek lisans programı olduğundan oldukça özgün bir oluşum. Daha önce, akademik ortamda, psikolojik terapilerdeki bu yeni ve önemli yaklaşımı ele alan bir yüksek lisans programı yoktu. Dolayısıyla bu program önemli bir açığı kapatmış oldu” dedi.


SOSYAL UYUMU ARTTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ


Beden psikoterapisinin kısmen yeni bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Röhricht, “Ama köklü bir geçmişi var. Sigmund Freud’un da öğrencilerinden olan, psikanalitik psikoterapinin öncü uzmanlarından Wilhelm Reich tarafından geliştirilmiş. Beden Psikoterapisi (BP), bütüncül zihin-beden işleyişi kuramına dayanır. BP, beden (kendilik) farkındalığı ve bedenselleşmiş ilişki kurma tarzları aracılığıyla, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim ile sosyal uyumu arttırmak üzere geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Geleneksel terapötik uygulamalara ek olarak, bedenin durumu ve duyusal algılar dikkatin odağındadır” diye konuştu.


Prof. Dr. Röhricht, konuşmasını şöyle noktaladı:


“Erken çocukluk özellikle de bebeklik deneyimlerinin şekillendirdiği bedenselleşme üzerinde durulur. Eğitimler sırasında her bireyin erken özgelişiminin bedensel deneyimleri ile temellenen ‘Şimdi ve burada’ olmayı deneyimler. Öğrencilere, psikomotor uygulamaları ile (beden ve hareket yoluyla) kendilerini ifade etmenin, kendileri ve diğerlerini anlamanın ve grup süreçlerini keşfetmenin çeşitli yolları uygulamalı olarak sunulur. Harekete dayalı oyunlar ile çevreyi, yaşam enerjilerini ve sosyal becerilerini aktif olarak deneyimlemeye davet edilirler. Öğrenciler, oyun, hareket ve bedenselleşmiş iletişimin değişik durumlarında kendi tutum ve davranışlarının yanı sıra oyuncu ve grup lideri olarak üstlendikleri roller üzerinde de düşünme fırsatını bulur.”


Program kapsamında öğrencilerin, psikoz (şizofreni ve bipolar bozukluk), ağır nevrozlar (kaygı/depresyon), somatoform bozukluklar, travma ve stres ile ilişkili bozukluklar gibi DSM-5’de (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) yer alan ana tanı gruplarında BP uygulamalarını öğrenmesi hedefleniyor.