EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da huzur denetimi 

Politika

Bahçeli:  Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı

Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA -   12.09.2020 16:44
Bahçeli:  Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Her karar ve hareketini irfan ve inanç imbiğinden geçiren cumhur iradesi vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli,  12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

Devlet Bahçeli, "Belirsizliği kuşatan esrar perdesi kaldırılıp sarih gerçekler sahnedeki yerini aldıkça, daha önemlisi aziz millet varlığı kutlu iradesine, tartışma kabul etmez istiklaline sarıldıkça 12 Eylül'ün karanlık yönleri bütünüyle ortaya dökülmüştür" dedi. Geçmişin bulanık ve buhranlı dönemlerinin nesnel, gerçekçi ve ahlaki yorumunun, geleceğin pirüpak aydınlığına ulaşma azmini kamçılayacağına inandığını belirten Devlet Bahçeli, "Bu sayede kamplaşmanın, küslüğün ve kırgınlığın yerini kaynaşmanın ve kucaklaşmanın müşfik ve müstesna hali alacaktır. Bize düşen, daha doğrusu siyaset kurumunun görevi, yaşanan acıklı dönemlerin bir fezlekesini düzenleyip geleceğin Türk asırlarının, Türk nesillerinin ihtiyaçlarını bihakkın tespit etmektir. Bunu yapabildiğimiz ölçüde Eylül ayının kötü anıları bir nebze de olsa silinecek, zahmetin odakların fışkıran rahmet pınarları milletimizin engin fazilet ve ferasetine eklemlenecektir. Elbette her gün bir düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu ve tetikçiliğini yapanlar için bu düşüncelerimin geçerliliği ve bağlayıcılığı takdir edersiniz ki olmayacaktır. Türkiye'yi her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, hemen ardından dış tazyik, telkin ve teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir. Zamanın ve mekanın normları çerçevesinde hiçbir zulmün kalıcı olmayacağını, haksızlıkların ve hıyanetlerin ilanihaye ayakta duramayacağını açıklıkla söylemek mümkündür. Çünkü hakkın çiğnenmesi, hakikatin devrilmesi, halkın dışlanması akla da, mantığa da, mukaddesata da, tarihsel mizana da tamamen aykırıdır" dedi.


"12 EYLÜL CUNTASINA BEDEN VE BEYİN OLANLAR İSE TEK KELİMEYLE ZALİMDİR"

MHP Lideri Bahçeli, yıllar sonra 12 Eylül darbecilerinin mahkemeye çıkarılarak yargılanmasının, hayatlarını kaybetmelerine rağmen hak ettikleri cezaları almalarının vatana ve millete karşı işlenmiş suçların karşılıksız bırakılmayacağının somut delili olduğunu vurgulardı

Bahçeli,  "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir. 12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir. Darbeler, Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir. Vesayeti özendirmiştir. Statükoyu beslemiştir.

Her darbe, her muhtıra, her kalkışma, her  ara rejim özlemi hiç şüphesiz gayri ahlakidir, gayri meşrudur, gayri millidir,

gayri insanidir. Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır. Demokrasiye kast edilmiş, milli iradeye vesayet zinciri vurulmuştur. 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin on yıllarını çalmış, istikbal haklarını çarpıtmış, milli hakimiyeti çoraklaştırmıştır. Bireyle devlet, milletle  devlet arasındaki güvene dayalı ahlaki, tarihi ve hukuki bağlar her darbeyle biraz daha yıpranmış, biraz daha yıkıma maruz kalmıştır. Ne yazıktır ki, bu tahribatın artçı ve ağır sarsıntıları yıllarca siyaset ve toplum hayatında derin yaralar açmakla kalmamış, istikrarsızlıkların kapısını da ardına kadar

aralamıştır. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz Türkiye'nin büyüme ve yükseliş ümitlerine, milli birlik ve dayanışma azmine, huzur ve barış ortamına iç ve dış odakların el birliğiyle planlayıp uygulamaya geçtikleri zincirleme suikastlerdir. Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesi demektir. Her darbe haksızlık ve

kanunsuzlukların sivrilmesi demektir"  diye konuştu.

"HAYATIN HER ALANINDA DİPSİZ KUYULAR AÇMIŞTIR"

Her darbenin vesayetçi mihrakların, demokrasi düşmanlarının denetim ve kontrolü ele geçirmesi anlamına geldiğine kaydeden Devlet Bahçeli,  "12 Eylül darbesi, bunun ardından tezahür eden otoriter yönetim saplantısı Türkiye'nin siyasal ve toplumsal hayatını karartmak bir yana hayatın her alanında dipsiz kuyular açmıştır. TBMM'ye kilit vurulması, siyasi partilerin kapatılması, siyasi yasakların getirilmesi, siyaset boşluğunun doğması sadece katılım ve temsil krizlerini değil, aynı zamanda siyaset dışı yapay arayışları da tetiklemiş, özellikle yozlaşmayı körüklemiştir. Siyasetin devlet merkezinde yoğunlaşması, insanına hizmetle mükellef devlet anlayışından buyurgan, baskıcı, yasakçı ve dayatmacı melez bir yönetim güzergahına sapmasına yol açmıştır. Milletimizin ruh köküne yabancı, milli ve manevi hasletleriyle çatışmalı dar ve elit bir kadronun devlete musallat olması keyfi muameleleri güçlendirmiştir. Aynı şekilde çıkar ilişkilerini kurumsallaştırmış, uzun seneler mahkum olunan toplumsal, siyasal ve ekonomik travmalara kaldıraç işlevi görmüştür.

12 Eylül darbesi sürecine de değinen Devlet Bahçeli, "1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle, bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır. Terör eylemlerine göz yuman, insan ölümlerine bigane kalan, bunları da pusu yönetimiyle izleyip uygun zaman kollayan aydın ve bürokratik kesimin akan kanlarda, alınan canlarda payları ileri düzeydedir. Kutuplaşmış bir Türkiye'nin yay gibi gerilmesi ve sonra da müdahale şartlarının olgunlaşması melanet bir projedir" dedi.


"TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNE DAYALI ÇIKARLARI UNUTULMAYA TERK EDİLMİŞTİR" 

O tarihlerde ABD yönetiminin, Türkiye'de askeri bir müdahale seçeneğinin gündemde olduğuna dair müşahede ve mütalaasını anımsatan Bahçeli, bunun açıkça provoke edilmesinin oynanan oyunun şifrelerini çok geçmeden kırdığını söyledi. 

Bahçeli, " Kaldı ki 24 Nisan 1979'da ABD yönetiminin mahut isimleri tarafından hazırlanan bir rapor, askeri müdahalenin yaklaştığına işaret etmiştir. Bizim çocuklar başardı, demek Türkiye'nin emperyalizmin tuzağına düştüğünün delilidir. Bu çocuklar Türk milletinin çocukları değil, Türkiye düşmanlarının at uşaklarıdır. Onların 15 Temmuz'daki işbirlikçi terörist yandaşları da analarından doğduğuna pişman edilmişler, hain teşebbüslerinin sonuçlarına katlanmaktan başka çareleri kalmamıştır. Aynısıyla 15 Temmuz'da olduğu gibi, 12 Eylül'de dış bağlantılıdır, emir komuta hiyerarşisinin içinde olanlar müdahale kararlarını yabancı başkentlerin müsaadesine göre ayarlamışlardır. Darbeci Kenan Evren'in 10 Ekim 1980 tarihinde dönemin ABD Başkanı'na yazdığı mektupta minnet duyan, boyun eğen, diz çöken bir anlayışın küllenmemiş izleri açık seçik görülürken, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına alınmasına önşartsız onay da vardır. 'Türkiye'nin hiçbir zaman Yunanistan'ın NATO'nun entegre askerî yapısına dönüşünden deste­ğini esirgemediğinin altını çizmek isterim' sözleri bizzat vesayetçi Kenan Evren'e aittir"  diye konuştu. "Ne karanlık bir gelgit sürecidir ki, Yunanistan 20 Ekim 1980'de NATO'nun askerî kana­dına dönmüştür" diyen Bahçeli, "Yunanistan bugün Ege'de, Doğu Akdeniz'de tahriklerine ve mütecaviz emellerine gerilim politikalarıyla hız veriyorsa, bunun geri planında 12 Eylül cuntasının kirli mirasının yegane dayanak olduğu meydandadır.  Darbeci Evren yıllar sonra itiraf gibi bir açıklama yaparak, Ege sorunu konusunda Yunanistan'dan herhangi bir yazılı güvence almadan NATO'ya girmesine izin vermesini hata olarak dile getirmiştir. Ancak bu pişmanlık gecikmiş bir pişmanlıktır ve de hiçbir bir manası yoktur, hiçbir yaraya da merhem olmamıştır. Milli tezlerimiz darbeciler tarafından rafa kaldırılmış, Türkiye'nin egemenliğine dayalı çıkarları unutulmaya terk edilmiştir. 12 Eylül sosyal dokumuzu, siyasal bünyemizi, milli irademizi gölgelemenin yanı sıra, küresel vesayetçi çevrelere de can simidi uzatmıştır. Bu ayıptır, namertliktir, millete, devlete ve vatana en büyük kötülüktür" ifadesini kullandı.


"BİLHASSA MACRON BUNU BİLMELİ, MİÇOTAKİS BUNU DUYMALI"

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti: "12 Eylül'den sonra her görüş ve inanışa mensup kişilere reva görülen yargısız infazlar, işkenceler, eziyetler, insan hak ve hürriyetine yönelik saldırılar Türkiye'nin kara bir dönemini resmetmektedir. Cezaevleri suçsuz-günahsız insanlarla doldurulmuştur. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası 29 Nisan 1981 tarihinde açılmış, 587 dava arkadaşımız büyük haksızlıklara ve hukuksuzluklara maruz kalmıştır. İbn-i Haldun, siyasal otorite sahibi ile siyasal iktidar ayrımı olduğunda devletin güç kaybına uğramasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.  Bunun iç burkan ve yürek yakan misallerine 12 Eylül 1980'den sonra fazlasıyla muhatap kalınmıştır. Aslında bu bir devlet hastalığıdır.  Mülk sahibi bağımsız Türk devletidir, mülk-ü millet ise büyük Türk milletidir.

Çok şükür bu hastalık yenilmiş, tedavi sonuç vermiştir. Bunun şeref payesi de Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nindir. Bildiğiniz gibi, strateji güç oluşturma sanatıdır. Türk devletinin asırları kucaklayan bir stratejisi vardır ve aşama aşama, etap etap hedefine doğru ilerlemektedir. Ehl-i salip nerede karşımıza çıkarsa çıksın, karadan ve denizden sabrımız ve milli gücümüz nereye kadar test edilirse edilsin, bu millet daralan husumet çemberini yaracak, Türkiye Cumhuriyeti bekasıyla payidar kalacaktır.

Türk-İslam ahlakıyla perçinlenmiş; akıl, adalet ve izanla pekişmiş, merhamet ve şefkatle yücelmiş aziz milletimiz felaketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak, tıpkı Ya İstiklal Ya Ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeyecektir.

Her karar ve hareketini irfan ve inanç imbiğinden geçiren cumhur iradesi vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer, bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın diyorum.

12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıldönümünde hayatlarını kaybeden tüm mazlumlara, şehitlerimize, 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman millet evlatlarına, Kovid-19'dan vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.  Konuşmamı bitirirken, artık darbeler döneminin kapandığını, vesayet arayışlarının başını kaldıramayacağını kararlılıkla ifade ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum"

 

1

İstanbul'da huzur denetimi 

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sokağa çıkma yasakları ile ilgili açıklama
2021 yılı bütçesinde en büyük kaynak eğitim ve sağlığa
Pes dedirten olay! Covid-19 testi pozitif olan yolcu, dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı
Gürcistan'da rehine krizi: Saldırgan gözaltına alındı
Sisal Şans: Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğiz
İstanbul'da huzur denetimi 
Gerçek 'Rapunzel' Almanya'da bulundu
Eşiyle tartışıp, kendisini ve çocuğunu eve kilitledi; 3 saatte teslim oldu 
Doğuş'un gazeteci olan Azerbaycanlı eşi cepheye gitti
Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Diyarbakır'daki cinayet: Eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından öldürülmüş
Avukatı bıçakla saldırıp kör eden peruklu saldırgan, boşanma davasındaki müvekkilin kocası çıktı 
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak: Dayak atanlar boksör kardeşler çıktı
Beyoğlu'nda iki aile arasında çıkan silahlı çatışma kamerada 
Esenyurt'taki cinayet sanığı kadının ifadesi ortaya çıktı! 'Sağda solda ilişkimizi anlatıyormuş'