Geri Dön
EğitimÇocuk, Eğitim ve Toplum Konferansı 27 Haziran’da başlıyor

Çocuk, Eğitim ve Toplum Konferansı 27 Haziran’da başlıyor

Journal of Childhood, Education & Society (JCES) ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Çocuk, Eğitim ve Toplum Konferansı 27 Haziran’da başlıyor. İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde 3 gün süreyle düzenlenecek olan Çocuk, Eğitim ve Toplum Konferansının teması ‘belirsizlik ve eşitsizlikte çocukluk kavramını yeniden düşünmek’ olarak belirlendi.

Çocuk, Eğitim ve Toplum Konferansı 27 Haziran’da başlıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Toran ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mine Göl-Güven başkanlığında organize edilen VE 27 Haziran’da gerçekleşecek olan Çocuk, Eğitim ve Toplum Konferansında (Conference of Childhood, Education & Society) ekonomi, siyaset, iklim değişikliği, salgın hastalıklar vb. başlıklardaki zorluklar ve değişimler karşısında çocukluk çağı ele alınacak. Finlandiya Tampere Üniversitesi'nden Prof.Dr. Zsuzsa Millei, İrlanda Dublin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mathias Urban ve Güney Afrika Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasina Banu Ebrahim’in ana konuşmacı olarak katılacağı konferansta çocukluk çağı disiplinlerarası bakışla ele alınacak.

HEDEF: ÇOCUKLARIN KÜRESEL DÜZEYDE KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Konferansta küresel düzeyde zorluklar ve belirsizlikler karşısında çocukların dayanıklılığının desteklenmesi, sosyal adalet mekanizmalarının etkin kullanımı ile erken çocukluk hizmetlerine erişiminin gerçekleştirilmesi tartışılacak. Bununla birlikte, çocuklara yönelik sorumluluklar ve çocukların sahip oldukları farklılıkların sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gözletilmesi, çocuklar için kapsayıcı ve demokratik yolların geliştirilmesi, çocukluk döneminin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında değerlendirilmesi konferansın temel çerçevesini oluşturacak. Çocukluk ve çocukluk politikaları çalışmalarından; aile, ebeveyn çalışmalarına; erken çocukluk eğitiminde öğretmenlerin gelişimi, çocuklarda teknoloji kullanımı, çocuk hakları, erken çocuklukta fen, matematik, teknoloji, eğitimcilere ve alanda çalışan uzmanlara özel teori ve metot paylaşımları 3 gün boyunca konferans katılımcılarına sunulacak.