Geri Dön
EkonomiBakan Bayraktar: 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var

Bakan Bayraktar: 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İletim sistemimizi genişletmek, artan ihtiyacı karşılayacak yeni yatırımları, kapsamlı yatırımları yapabilmek için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım hedefimiz var" dedi.

Bakan Bayraktar: 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da düzenlenen, Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı'na katılarak, Dünya Bankası yöneticileri ve enerji sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2053 yılına kadar karbon nötr bir ekonomi olma hedefine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bayraktar, bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak, enerji verimliliğini en etkin şekilde uygulamak ve nükleer enerjinin yanı sıra kritik madenlerin de rolünü güçlendirmek istediklerini söyledi. Bayraktar, "Barajların üzerindeki alanları değerlendirerek yüzer GES'lerle toplam kurulu gücümüzü arttırmayı hedefliyoruz. Burada önümüzdeki 10 yıl için daha net ve somut bir hedef ortaya koyacağız. Hedefler için mutlaka şebekelerin ihtiyaç duyduğu yatırımları da yapmamız gerekiyor. Burada bizim karşı karşıya olduğumuz birkaç zorluk var. Bunların en başındaki husus, sistem işletmesinin, yani bizim elektrik işletim sistemimizin sağlıklı bir şekilde bu kadar yenilenebilir kaynağı sisteme katarken, doğru bir şekilde yönetilmesi ve bunun güçlendirilmesi ihtiyacı. Bu anlamda iletim sistemimizi genişletmek, artan bu ihtiyacı karşılayacak yeni yatırımları, kapsamlı yatırımları yapabilmek için de önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım hedefimiz var. Dolayısıyla daha güçlü bir iletişim şebekesinin sahibi olan bir Türkiye, aynı zamanda komşularıyla elektrikli iletim bağlantı kapasitesi daha artmış bir ülke. Bugün Gürcistan'da bizim 700 megavatı bulan bir enterkonneksiyonumuz var; ama komşularımızla mevcut kapasiteleri mutlaka artırmamız lazım. Avrupa yönünde mutlaka Bulgaristan'la ve Yunanistan'la olan mevcut enterkonneksiyon kapasitemizi daha da arttırmamız lazım. Dolayısıyla bir taraftan enterkonneksiyon kapasitesi artmış, iletim şebeke yatırımları, genişleme yatırımları artmış bir Türkiye'den bahsediyoruz" dedi.

‘TÜRKİYE'NİN ÇOK CİDDİ BİR POTANSİYELİ VAR’

Uluslararası Enerji Ajansı Elektrik 2024 Raporunu değerlendiren Bayraktar, "Rapora göre kritik ham maddelere olan talep küresel ölçekte 2030 yılına kadar bugünkü ihtiyacının iki katına çıkacak. Ama eğer biz küresel anlamda net sıfır emisyonu hedefliyorsak, 2030 yılına kadar bu talep yaklaşık üç katına çıkacak. Dolayısıyla böyle bir artan talebi karşılayacak bütün küresel anlamda artan bu talebi karşılayacak kaynakları da doğru bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Çok yakın bir zamanda biz Türkiye'de, Eskişehir Beylikova’da önemli bir nadir toprak elementi rezervi bulduk. Bunun en hızlı şekilde, en doğru şekilde ekonomiye kazandırılması sadece Türkiye için değil küresel ölçekte enerji dönüşümüne önemli katkılar yapacak" dedi.

Bayraktar, binalarda, tarımda, ulaştırmada ve birçok farklı sektörde enerji verimliliğinde ciddi bir potansiyel olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye olarak biz bu konuda bakanlık olarak özellikle bu işin koordinasyonundan sorumlu kurum olarak 2024-2030 yıllarını kapsayan bir ulusal enerji verimliliği eylem programı tanımladık. Burada adeta her sektörde hangi alanlarda ne kadarlık bir iyileştirme yapacağımızı ifade ettik. Buna göre Türkiye'nin bu süre içerisinde yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı var, bir yatırım hedefi var. Bunun sonucunda da Primer enerjide yüzde 16’lık bir tasarruf ve dolayısıyla enerji yoğunluğunu iyileştirme ve aynı zamanda yaklaşık 100 milyon tonluk bir karbon emisyonundan da kaçınma gibi bir sonuç ve hedefle karşı karşıyayız. Dolayısıyla enerji verimliliği konusu bizim büyük bir dikkatle üzerine eğileceğimiz, yine burada uluslararası finansal kuruluşlarla birlikte iş birliği yapacağımız önemli alanlardan bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.