Geri Dön
Ekonomi TÜİK: Sosyal koruma harcaması yüzde 60,2 arttı

TÜİK: Sosyal koruma harcaması yüzde 60,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sosyal koruma harcamasının 2022 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 60,2 artış göstererek 1 trilyon 291 milyar 77 milyon Türk lirası olduğunu açıkladı.

TÜİK: Sosyal koruma harcaması yüzde 60,2 arttı

TÜİK, 2022 yılına ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artarak 1 trilyon 291 milyar 77 milyon lira oldu. Bu harcamanın yüzde 98,2'sini 1 trilyon 267 milyar 924 milyon lira ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 396 milyar 993 milyon lira ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'NİN YÜZDE 8,6'SI SOSYAL KORUMA HARCAMALARI

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,6 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 3,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 2,6 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1 ile dul ve yetim harcamaları takip etti. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 47,5 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 20,4 ile engelli ve malul yardımları, yüzde 13,9 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti.

Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,2 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 18,6 ile dul ve yetim yardımları, yüzde 4,5 ile aile ve çocuk yardımları takip etti. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,4'ünü devlet katkıları oluşturdu. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,4'ünü devlet katkıları, yüzde 28,4'ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,1'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.