Geri Dön
GündemEmniyet personeline 'Bilimsel Danışma Kurulu' desteği

Emniyet personeline 'Bilimsel Danışma Kurulu' desteği

Emniyet Teşkilatında personelin psikolojik sağlamlığını artırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinde görevli öğretim üyelerinden 'Bilimsel Danışma Kurulu' oluşturuldu.

Emniyet personeline 'Bilimsel Danışma Kurulu' desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; Emniyet Teşkilatında intiharları önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonuç verdi. Bu kapsamda tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü' kuruldu ve 'Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliği' yürürlüğe konuldu. Bu yönetmelik ile düzenli bireysel görüşmeler hukuki zemine oturtuldu ve psikolojik değerlendirme formları uzman görüşleri çerçevesinde yenilendi. 2021 yılı başı itibarıyla 'Öğren-Fark Et-Yardım Et Projesi' hayata geçirildi. Proje ile personelin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlandı.

EĞİTİM VE PSİKOLOG GÖRÜŞMELERİNE AĞIRLIK VERİLDİ

2010 yılında 105 olan psikolog sayısı, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan alımlar ile 289’a ulaştı.  Teşkilat personelinin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimlerinde görevli psikologlar ile düzenli bireysel görüşmeye katılımı sağlandı. Gerek teşkilatta görevli psikologlar gerekse üniversiteler ve ilgili diğer kurumlar ile iş birliği yapılarak 'Ruh Sağlığı, İletişim Becerileri, Empati, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Aile İçi İletişim, Stres İle Baş Etme, Problem Çözme Becerileri, Bütçe Yönetimi, Finansal Okuryazarlık' konularında eğitimler düzenlendi. Çeşitli psikolojik konularda broşür, afiş, kitapçık, bülten ve cd hazırlandı. Personel ile yapılan bireysel görüşmelerde risk grubunda olması muhtemel personeli tespit edebilmek amacıyla 132 psikoloğa 'Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri' eğitimi verildi.

MOTİVASYON ARTIRICI ÇALIŞMALAR YAPILDI

Emniyet teşkilatında intiharların önüne geçilebilmesi amacıyla personele yönelik motivasyon artırıcı çalışmalar da yapıldı. Bu kapsamda; personele evlilik yıl dönümlerinde 1 gün izin kullandırılması, yıllık izinlerinin tamamını yaz ve kış aylarında iki dönem halinde kullanarak dinlenmeleri sağlandığı belirtildi. Yine mesleğe yeni başlayan, atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir ilde görevlendirilen personelin yeni görev yeri, çalışma şartları ve özel yaşamını ilgilendiren ve ihtiyaç duyabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirildiği oryantasyon eğitimleri düzenlendiği kaydedildi. Teşkilat personeline yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinliklere ağırlık verildiği, tüm sıralı amirlerin, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirildiği bildirildi. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda Emniyet personelinin yalnız bırakılmayarak gerekli maddi ve manevi desteğin sağlandığı da kaydedildi.

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Polis intiharları ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinin katkısıyla; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde detaylı araştırmalar yapıldı ve sonuç raporları da hazırlandı. Emniyet personelinin iyilik halinin devamını sağlamak ve psikolojik sağlamlığını arttırmak amacıyla Gazi ve Hacettepe Üniversitelerinin psikoloji, psikolojik rehberlik ve danışma ile psikiyatri bölümlerinde görevli öğretim üyelerinden de bağımsız bir 'Bilimsel Danışma Kurulu' oluşturuldu. 15 Nisan 2022 tarihi itibarı ile çalışmalarına başlayan kurulun, planlanan süreç doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 

İNTİHAR ORANI DÜŞTÜ

Alınan tüm bu önlemler sayesinde Türk Polis Teşkilatı’nda intihar oranları düştü. 2021 yılının ilk 5 ayında 37 olan intihar sayısı, personel sayısının artmasına rağmen bu yılın aynı döneminde 24’e indi. Oransal olarak bakıldığında geçen yıl yüz binde 10 olan intihar oranı, yüz binde 6,5’e geriledi.