Geri Dön
Gündem Türkiye nüfusunun yüzde 26'sı çocuk; en popüler bebek isimleri Alparslan ve Asel

Türkiye nüfusunun yüzde 26'sı çocuk; en popüler bebek isimleri Alparslan ve Asel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 26, toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğunu açıkladı. En popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Göktuğ; en popüler kız bebek isimleri ise Asel, Zeynep ve Defne oldu

Türkiye nüfusunun yüzde 26'sı çocuk; en popüler bebek isimleri Alparslan ve Asel

TÜİK, 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bültenini yayımladı. Buna göre; 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken; bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2023 yılında yüzde 26 oldu. Ayrıca, nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI AB'DEN YÜKSEK

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, yüzde 23,4 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile Fransa, yüzde 20,9 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, yüzde 15,1 ile Malta, yüzde 15,4 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

ÇOCUK NÜFUS ORANI EN YÜKSEK İL ŞANLIURFA

İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 44,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 40,5 ile Şırnak, yüzde 38,2 ile Ağrı ve Muş izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 16,5 ile Tunceli oldu. Ardından yüzde 17,5 ile Edirne ve yüzde 18,3 ile Kırklareli izledi.

2023 yılında toplam hane halkı sayısı 26 milyon 309 bin 332 oldu. Hanelerin yüzde 43,6'sında 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunuyor. 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 69 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu iller yüzde 29,1 ile Tunceli ve Sinop. En az bir çocuk bulunan hanelerin yüzde 18,9'unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 15'inde iki çocuk, yüzde 6,3'ünde üç çocuk, yüzde 2,1'inde dört çocuk, yüzde 1,2'sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunuyor.

ÇOCUK NÜFUSUN YÜZDE 29,6'SI 5-9 YAŞ GRUBUNDA

2018 yılında çocuk nüfusun yüzde 28,3'ü 0-4 yaş grubunda, yüzde 27,7'si 5-9 yaş grubunda, yüzde 27,7'si 10-14 yaş grubunda ve yüzde 16,3'ü 15-17 yaş grubunda yer alırken; 2023 yılında yüzde 24,1'i 0-4 yaş grubunda, yüzde 29,6'sı 5-9 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 10-14 yaş grubunda ve yüzde 17,5'i 15-17 yaş grubunda yer aldı.

2022'DE CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 1 MİLYON 35 BİN 795

2022 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 35 bin 795 oldu. Bebeklerin 531 bin 946'sı erkek, 503 bin 849'u ise kız doğdu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 96,8'ini tekil, yüzde 3,1'ini ikiz, yüzde 0,1'ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu. Hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında yüzde 91,6 iken; 2022 yılında yüzde 97,3 oldu. Beşli karma aşı 3 doz ile aşılama oranı, 2021 yılında yüzde 95 iken; 2022 yılında yüzde 99,5 oldu.

EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ ALPARSLAN VE ASEL

2023 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Göktuğ; en popüler kız bebek isimleri ise Asel, Zeynep ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361'ine Göktuğ, kız bebeklerin 8 bin 114'üne Asel, 7 bin 614'üne Zeynep, 6 bin 895'ine ise Defne ismi verildi. Türkiye'de 2023 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

15-17 YAŞ GRUBUNDA İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 22,1

TÜİK'in 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bülteninde yer alan iş gücü istatistiklerine göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı önceki yıllara göre artış gösterdi. 2020 yılında yüzde 16,2 olan 15-17 yaş grubunun iş gücüne katılma oranı, 2021'de yüzde 16,4'e, 2022'de yüzde 18,7'ye ve 2023'te yüzde 22,1'e çıktı. İş gücüne katılma oranı erkek çocuklar için yüzde 32,2 kız çocuklar için yüzde 11,5 oldu.

KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının evliliklerinin, toplam evlilikler içindeki oranı azaldı. 2002 yılında yüzde 7,3 olan bu oran, 2023 yılında yüzde 1,9'a düştü. Önceki 3 yıldaki kız çocukları evliliklerinin toplam evlilikler içindeki oranına bakıldığında, 2020'de yüzde 2,7, 2021'de yüzde 2,3 ve 2022'de yüzde 2 olduğu görüldü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken; bu oran 2023 yılında yüzde 0,1 oldu.