Geri Dön
Kurumsal Doğrula, Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı üyesi oldu

Doğrula, Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı üyesi oldu

Dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadele eden bağımsız platform Doğrula, bağımsız doğrulama kuruluşları için Avrupa Standartları Kuralları’na uyumluluk gösterdiğini kanıtlayarak, Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı’nın (EFCSN) doğrulanmış üyesi olmaya hak kazandığını duyurdu.

Doğrula, Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı üyesi oldu

2021’den bu yana bağımsız doğruluk kontrolü kuruluşu olarak faaliyetini sürdüren Doğrula, 2022 Eylül ayında Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı’nın (IFCN) imzacısı olarak tarafsızlığını kanıtlamıştı. Doğrula, metodolojiye ve ilkeli yayıncılık anlayışına olan bağlılığını bir kez daha ispat ederek, küresel doğruluk kontrolü ağının standardını geliştirmek için çalışmalar yürüten Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı’na (EFCSN) yaptığı başvurunun ardından kabul edildi.

“BİR DOĞRULAMA KURULUŞUNUN STANDARTLARINI ULUSLARARASI BİR KURULUŞA DOĞRULATMASI ÖNEMLİ”

Platformlarının 2021 yılından bu yana doğruluk kontrolü analizi yayınladığını söyleyen Doğrula Direktörü Yunus Çağlar, “3 yılı aşan bu sürede her gün, analiz standartları ve metodolojimizi iyileştirmeye, güçlendirmeye odaklandık. Ancak şu var ki; bir doğrulama kuruluşunun iyileştirmiş olduğu standartlarını uluslararası bir kuruluşa doğrulatması büyük önem arz ediyor. Hem Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) hem de Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı’ndan (EFCSN) onay almış olduk. Bu sayede, metodolojiye olan bağlığımız ve ortaya koyduğumuz doğrulama standartlarının geçerliliğini, yayıncılık anlayışımızın adil ve objektif olduğunu ispatlıyor. Doğrula'nın Avrupa Doğruluk Kontrolü Standartları Ağı (EFCSN) başvurusu titiz bir denetlemenin ardından kabul edildi” ifadelerini kullandı.

“DOĞRULANMIŞ 43 EFCSN ÜYESİNDEN BİRİ OLMA AYRICALIĞINI KAZANDIK”

Çağlar, şöyle devam etti:

“Mayıs 2023’te gerçekleştirdiğimiz başvurumuz, EFCSN bağımsız denetçileri ve yönetimi tarafından yaklaşık 11 ay süresince titizlikle incelendi. Bu süreçte metodoloji, etik ve şeffaflık ilkelerine uyumluluğumuzu ve editoryal bağımsızlığımızı bir kez daha kanıtlayarak, doğrulanmış 43 EFCSN üyesinden biri olma ayrıcalığını kazandık. EFCSN üyeliği ile birlikte, yayıncılık sorumluluklarımızı yerine getirirken, zaten benimsediğimiz önyargısız, objektif, etik ve şeffaflık ilkelerini de gözeterek doğru bilgiyi sağlama taahhüdümüzü yeniliyoruz.”

“METODOLOJİMİZİN ONAYLANMASI EKOSİSTEME OLAN BAĞLILIĞIMIZI ARTIRIYOR”

Denetleme sürecinde yayınladıkları analizlerden, finansal kaynaklarına kadar Doğrula’nın tüm bileşenlerinin incelendiğini söyleyen Çağlar, “Bağımsız doğrulama kuruluşları için Avrupa Standartları Kuralları’na uyum göstererek, metodoloji, hesap verebilirlik, tarafsızlık, düzeltme politikası, organizasyonel ve mali şeffaflık gibi kriterlerde başvuru sürecimizi tamamlayarak doğrulanmış üye rozetini elde ettik. Kamuoyu faydasını gözeterek ortaya koyduğumuz metodolojinin uluslararası organizasyonlarca onaylanması ekosisteme olan bağlılığımızı artırıyor. Doğrula isminin doğruluk kontrolü alanında küresel bir marka haline dönüşmesinin bizlere yüklediği sorumlulukların da farkındayız. Tarafsız ve şeffaf bir doğrulama metodunun etkili bir araç olduğunu bilerek yol aldığımız yayıncılığımız hem IFCN hem de EFCSN standartlarına uyum göstermiş oldu” diye konuştu.

EFCSN STANDARTLARI İYİLEŞTİRİYOR

EFCSN, kamu yararı için yanlış bilgiyle mücadele etme çabasında en yüksek doğruluk kontrolü ve medya okuryazarlığı standartlarını desteklemek ve teşvik etmeyi amaçlıyor. Öte yandan EFCSN doğrulanmış üye kuruluşlarla, halkın doğruluğu kontrol edilmiş güvenilir veri ve bilgilere erişimini teşvik etmeyi ve kamusal alandaki bilgilerin doğruluğunu nasıl değerlendirecekleri konusunda halkları eğitmeyi hedefliyor.