Geri Dön
Teknoloji “Yapay zeka eğitimde devrim yaratacak”

“Yapay zeka eğitimde devrim yaratacak”

Webtures CEO’su ve yapay zeka stratejisti Kaan Gülten, yapay zekanın eğitim teknolojileri, öğretmenler ve üniversiteler üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Gülten'in öngörülerine göre, yapay zeka, eğitim alanında köklü bir dönüşüm yaratarak, geleneksel sistemleri zorlayacak ve yenilikçi yaklaşımlar sunacak.

“Yapay zeka eğitimde devrim yaratacak”

Kaan Gülten, yapay zekanın eğitim sistemini kökten değiştireceğini belirterek "Geleneksel eğitim sistemini yapay zekaya adapte edemeyen ülkeler ve üniversiteler, mezuniyet oranlarında dramatik düşüşler yaşayacaklar. Eğitim sistemleri, yapay zeka çağının gereksinimlerine hızla uyum sağlamalıdır. Bu dönüşüm, eğitim kurumlarının mevcut yapısını ve işleyişini büyük ölçüde etkileyecek” dedi.

Gülten, öğretmenlerin ve eğitimcilerin yapay zeka teknolojileriyle nasıl etkileşime gireceği konusuna da değinerek "Yapay zeka, öğretmenlerin rolünü yeniden tanımlayacak. Öğretmenler, sadece bilgi aktaran kişiler olmaktan çıkıp, rehberlik ve mentorluk yapan uzmanlar haline gelecekler. Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim programları oluşturmak mümkün olacak. Yapay zeka öğretmenlerin iş yükünü azaltarak onlara daha yaratıcı ve stratejik görevler için zaman kazandıracak” diye konuştu.

Üniversitelerin de bu dönüşümden etkilenmemesinin imkansız olduğunu ifade eden Gülten, "Yapay zeka, üniversite eğitimini de köklü bir şekilde değiştirecek. Özellikle stajyer ve yeni mezunların sektöre entegrasyonunda büyük engeller oluşturacak. Bu sebeple, yapay zeka ile ilgili yetenek ve yetkinliklere sahip olmak, her sektörde yeni mezunlar için kaçınılmaz olacak. Üniversitelerin, yapay zekanın getirdiği bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Gülten, "Son dört yıldır yapay zekanın tehdit ettiği üniversite bölümlerini tercih etmemelerini öneriyordum. Ancak şu anda çocukların ya yapay zeka geliştirmeye ya da hayatta kalma becerileri kazanmaya yönelmesi gerekmektedir. Yapay zeka çağında eğitim tercihleri de önemli. Öğrencilerin, gelecekte rekabetçi olabilmeleri için yapay zeka alanında bilgi ve beceri sahibi olmalarının şart” dedi.

Yapay zekanın eğitimdeki adaptasyonunun sadece bireysel çabalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Kaan Gülten, "Yapay zeka çağında, uzmanlık alanlarını tanımlayan ve doğrulayan platformlar, en sağlıklı yapay zeka sonuçlarını geliştirme yöntemi olacaktır. Linkedin gibi platformlar, gelecekte daha büyük bir role sahip olacak ve bu platformlarda güçlü bir profil inşa etmek, yapay zeka sonuçlarında otorite kurmak için kritik olacaktır” diye konuştu.

Eğitimde yapay zekanın sunduğu fırsatlar kadar, karşılaşılacak zorluklara da değinen Gülten, "Yapay zekanın eğitimdeki etkisi büyük olacak. Ancak, bu teknolojinin doğru ve etik kullanımı için yasalar ve kurallar oluşturulmalıdır. Yapay zekanın insan haklarına, mahremiyete ve güvenliğe zarar vermeden gelişmesini sağlamak için küresel bir yaklaşım benimsemek kritik önemdedir” ifadelerini kullandı.