Geri Dön
Eğitim Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği güncellendi

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği güncellendi

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile koruma altındaki çocukların yerleştirme süreçlerinin merkezi sistemle yönetilmesi kararlaştırıldı.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne yönelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ücretsiz okutmada öncelik sağlanan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların yerleştirme işlemlerinin merkezi sistemle gerçekleştirilmesine ilişkin değişiklik yapıldı. Ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı, 'Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi' adlı yeni bir kurum türü ilan edildi. Milletlerarası özel eğitim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullanılan her türlü öğretim materyalinin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması şartı getirildi.

MİLLİ DEĞERLERE AYKIRI ETKİNLİKLER YAPILAMAYACAK

Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı kararlaştırıldı. Ayrıca özel eğitim kurumlarında milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı. Resmi okullardan farklı uygulama yapmak için yönetmelik hazırlayan okulların, yönetmeliklerinde başarı notu gibi hususlarda farklı uygulama yapmalarına sınırlama getirildi.

Organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerinde, teşvik kapsamında olmayan alanlara öğrenci kabul etmek isteyen kurumların, bu öğrencilerden ücret alabilmeleri sağlandı. Çeşitli özel kursların, özel öğretim kurslarına dönüşümlerinin teşvik edilmesi için de bu işlemlerde kurucu öğrenim şartı aranmaması ve dönüşüm işlemleri sonunda programları devam eden kursiyerlerin programları tamamlanana kadar aynı kurumda eğitim almaya devam edebilmelerine imkan tanındı.