Geri Dön
Politika Ticaret kanunu Meclis'te kabul edildi

Ticaret kanunu Meclis'te kabul edildi

Fahiş Fiyat ve Stokçuluk teklifini içeren, ‘Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ mecliste kabul edildi.

Ticaret kanunu Meclis'te kabul edildi

TİCARET KANUNU MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kabul edildi. Ticaret sektörünün adil, şeffaf ve rekabet ortamını korumayı hedefleyen kanunla, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri, piyasaların dengesini, rekabet ortamını bozacak uygulamalar ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlere bulunulmayacağı hükmüne aykırı davranması halinde ise 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza kesilecek. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı, bu karara rağmen 1 yıl içerisinde 3 defa aykırı işlem yapan işletmelere, 6 günlük kapatma cezası verebilecek. İdari para cezalarının bir yıl içerisindeki toplam tutarı ise işletmelere göre değişecek. Buna göre işletme küçük ölçekli ise 20 milyon, orta ölçekli ise 200 milyon, büyük ölçekli olması durumunda ise 1 milyar TL'den fazla idari para cezası verilmeyecek.

STOKÇULUK YAPILAN ÜRÜNÜN YÜZDE 10'U KADAR İDARİ PARA CEZASI VERİLEBİLECEK

Tüketicinin haklarının korunması için bazı değişiklikleri de beraberinde getiren kanunla, işletmelerin, ürettikleri malları zamanında teslim veya monte etmediği her bir aykırılık için 2 bin 200 TL, ürünleri stoklaması halinde ise tüm vergiler dahil ürünün toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası verilecek. Kanunla birlikte lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep eden, tahsilat yapan ya da ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde kesinti yapan işletmelere 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesilecek. Teslim yükümlülüğü düzenlenmiş ve iptal edilmemiş ürünün, temsil ettiği tarım ürününün tümü veya bir bölümü için başka bir senet düzenleyemeyecek. Teslim yükümlülüğü Saniye ve Ticaret Bakanlığının uyarı ve idari tedbirlerine rağmen verilen süre içerisinde kanuna aykırı hareket etmesi halinde 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek. İdari para cezalarında her bir aykırılık için bir yıl içerisinde verilen bir önceki cezanın iki katı kadar idari para cezası uygulayabilecek.

İNTERNET ORTAMINDAKİ ALDATICI REKLAMLAR ENGELLENECEK

Kanun ile birlikte kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilecek. Tüketicinin internet ortamında bulunan aldatıcı reklamlardan korunmasını sağlamak için Rekabet Kurulu’na, erişime kısıtlama getirme yetkisi de verildi.