Geri Dön
Teknoloji“2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçtiği yıl olacak”

“2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçtiği yıl olacak”

Yapay zekanın küresel iş yapma biçimlerinin tamamında devrimsel bir etkisi olacağını söyleyen SAP CEO’su Christian Klein, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Klein, “Yapay zekanın moda sözcük olduğu fazı hızla geride bırakıp, değer yaratan üretken yapay zekanın anlamlı bir şekilde benimsenmesi sürecine geçiyoruz. 2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçiş yılı olacak” dedi.

“2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçtiği yıl olacak”

Yeni bir birim kurarak Philipp Herzig’i Yapay Zeka Direktörü olarak atadıklarını duyuran SAP CEO’su Christian Klein, yapay zeka gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atamanın SAP'nin iş süreci odaklı yapay zeka alanında lider olma ve müşterilerine sürekli olarak teknolojik yenilikler sunma hedefini yansıttığını söyleyen Klein yeni oluşuma ilişkin değerlendirmesinde, “İş süreci odaklı yapay zeka alanında çalışacak yeni birim, SAP’nin süregelen büyümesini ileriye taşıyacak stratejik bir itici güç olacak. Pazardaki güçlü konumumuzdan hareketle, yeni nesil kurumsal inovasyon açısından önemli bir dönemi başlatıyoruz. Yatırımlarımızı, iş süreci odaklı yapay zeka başta olmak üzere, stratejik büyüme alanlarına kaydıracağız. Böylece operasyon modelimizin ölçeklenebilirliğini artırırken, bu bize inovasyonda liderliği sürdürme gücü de verecek” ifadelerini kullandı.

“2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçtiği yıl olacak”

“YAPAY ZEKANIN GÜVENİLİR OLMASI GEREKİYOR”

Yapay zekanın iş süreçlerinin ve küresel iş yapma biçimlerinin tamamında devrimsel bir etkisi olacağını savunan Christian Klein, “Yapay zekanın moda sözcük olduğu fazı hızla geride bırakıp, değer yaratan üretken yapay zekanın anlamlı bir şekilde benimsenmesi sürecine geçiyoruz. 2024, yapay zekanın keşiften uygulamaya geçiş yılı olacak. Makroekonomik rüzgarlarla, üretim zorluklarıyla ve daha pek çok güçlükle karşı karşıya kalan iş dünyası liderleri, yapay zekanın iş süreçlerine katacağı hakiki ve en kritik değeri öğrenmek istiyor. Bu noktada yapay zekanın güvenilir olması gerekiyor. Daha az çabayla, daha çok verim elde etme olanağı sunan ve gerçek değeri ortaya çıkaran iş süreci odaklı yapay zeka çözümü SAP Business AI, liderlerin karşılaştığı zorlukların çözümüne yardım ediyor” dedi.

Yapay zekanın iş dünyasındaki karşılığına ilişkin en belirgin riskin, liderlerin bir yapay zeka çözümünü tercih ettikten sonra tüm iş modelinin kendiliğinden değişeceğini beklemesi olduğunu vurgulayan Christian Klein, “Yapay zeka dönüşümü, uçtan uca bir değişim yönetimi süreci. Bu yüzden iş modelinin çekirdeğine yerleştirilmesi, iş modelinin yapay zekaya göre baştan sona, bütünsel bir yaklaşımla yeniden düşünülmesi gerekiyor. Aynı zamanda, insan faktörünü de oyunun dışında bırakması gerekiyor. Bu da bizi, yeniden beceri kazandırma gibi kavramlara çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

“GÜVENİLİR YAPAY ZEKA, KÜRESEL ZORLUKLARIN ÇÖZÜLMESİNE YARDIMCI OLABİLİR”

Üretken yapay zekanın potansiyelinin kabul edildiğine ancak iyi yöndeki etkilerinin henüz tam olarak fark edilmediğine dikkat çeken Klein, üretken yapay zekanın şirketleri, tedarik zincirlerini ve tüm endüstrileri dönüştürecek bir araç olarak uygulanmasının, küresel ekonominin daha sürdürülebilir, dayanıklı, adil ve refah düzeyi yüksek bir döneme geçişi hızlandıracağını belirtti ve şunları ekledi:

“Yapay zeka stratejisini amaca uygunluk, güvenilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla geliştiren SAP, üretken yapay zekayı işin tam kalbine yerleştiriyor. İş dünyasının çalışma biçimini değiştirecek, doğal dil kullanan, üretken yapay zeka asistanımız SAP Joule, her uygulamaya ve önemli olan her arayüze entegre ediliyor. İş dünyası için güvenilir yapay zekaya öncülük eden ülke ve bölgeler; şirketler ve endüstriler genelinde, üretken yapay zekanın çok daha hızlı ve geniş çapta benimsendiğini görecek.”

MCKİNSEY İŞ BİRLİĞİYLE “ÜRETKEN İŞLETME”

Ocak ayında gerçekleştirilen Davos Zirvesi’nde, küresel danışmanlık şirketi McKinsey ile yapay zeka odaklı bir iş birliği açıkladıklarını hatırlatan Klein, “Generative Enterprise (üretken işletme) isimli bu işbirliği, müşterilerimizin temel iş süreçlerinde yapay zeka destekli değerin kilidini açmasına yardımcı olacak” dedi.