Oynatma Listesi
VİDEO

Biyolojik çeşitliliğin sigortası böcekler, okul müfredatına girecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve, sebze, fındık, baharat, yağlı tohumlar, kahve, çay, kakao gibi 87 gıda ürününün bağımlı bulunduğu, canlıların besin kaynağı olan bitki türleri ile biyolojik çeşitliliğin sigortası tozlaştırıcı böceklerin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemesi için eylem planı hazırladı. Eylem planı kapsamında tozlaştırıcı böceklere ilişkin araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütülecek, farkındalık artırılacak, okul öncesinden itibaren ortaöğretim ders müfredatında tozlaşma ve tozlaştırıcı kavramlarına yönelik örnekler çoğaltılacak, etkinlikler düzenlenecek.

Karasal yaşamın devamı için önemli role sahip çiçekli bitkilerin çoğalmasını sağlayan tozlaşma, tozlaştırıcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Bal arılarının yanı sıra bombuslar, soliter arılar, çiçek sinekleri, kelebekler, güveler ve bazı kın kanatlılar en bilinen yabani tozlaştırıcılar arasında. Geniş çapta üretilip tüketilen 115 gıda ürününden 87'si (meyve, sebze, fındık, baharat, yağlı tohumlar, kahve, çay, kakao vs.) tozlaştırıcılara bağımlı bulunuyor. Tozlaştırıcıların dünya ekonomisine katkısının 235- 577 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle tozlaştırma yapan böceklerin dünya üzerindeki sayılarının azalmasının, insanlığın önemli birer gıda kaynağı olan bu ürünleri olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kapsamda, tarımsal üretimini her geçen yıl artıran ve zengin biyoçeşitliliğe sahip olan Türkiye’nin faunasındaki tozlaştırıcı türlerin bilinmesi ve korunması için 'Ulusal Tozlaştırıcıları Koruma Stratejisi ve Eylem Planı' hazırladı. Eylem planı ile iklim değişikliğinin, canlıların besin kaynağı olan bitki türleri ile biyolojik çeşitliliğin sigortası böcekler üzerindeki etkilerini en aza indirmek amaçlanıyor. Ayrıca Türkiye’nin sahip olduğu tozlaştırıcı türlerin korunarak, hem besin kaynağı durumundaki bitkilerin hem de biyolojik çeşitliliğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

ÇİFTÇİLER EĞİTİLİECEK

Eylem planı kapsamında özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı, tür ve genetik çeşitlilikte ortaya çıkan değişikliklerin belirlenip, takip edilmesi amacıyla tozlaştırıcı çeşitliliği envanteri çıkarılacak, yayılım sınırları belirlenecek. Tozlaştırıcıların, biyolojik çeşitlilik göstergeleri de izlenerek korunan alanlara tozlaştırıcılar için önem arz eden ekosistemlerin dahil edilmesi için çalışma yürütülecek. Tozlaştırıcı çeşitliliği üzerindeki baskı ve tehditlerin önlenmesi veya mümkün olan en alt seviyeye düşürülmesi için gıda, tarım ve hayvancılık için potansiyele sahip tozlaştırıcı türler belirlenip korunacak. Tarım üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinen türlerden yapay yuvalar ile tarımda daha aktif bir şekilde faydalanılması için araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütülecek. Ulusal düzeyde tozlaştırıcılar hakkındaki bilgi ve farkındalık artırılacak, okul öncesinden itibaren ortaöğretim ders müfredatında tozlaşma ve tozlaştırıcı kavramlarına yönelik örnekler çoğaltılacak, etkinlikler düzenlenecek, çiftçiler için de eğitim programları gerçekleştirilecek.

Şaduman TÜRKAY/ANKARA, (DHA)

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER