Oynatma Listesi
VİDEO

VERİMDER, 'Türkiye Yüzyılı ve Yapılarda Enerji Verimliliği' zirvesini Ankara’da gerçekleştirdi

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı ve Yapılarda Enerji Verimliliği' zirvesi, Ankara’da gerçekleştirildi. VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, “Gücümüzün el verdiği ölçüde binalarımızın hepsini ısı yalıtımlı hale getirebilirsek yüzde 60’a varan bir tasarruf oluştuğu bilimsel veriler ile ispatlanabiliyor” dedi.

VERİMDER’in Türkiye Yüzyılı ve Yapılarda Enerji Verimliliği Zirvesi Ankara’da kanaat önderleri, yerel yönetimler ve tüketicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Dalmaçyalı sponsorluğunda düzenlenen panelin açılış konuşmasını Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yaparken VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, OECD Daimi Temsilcisi Prof.Dr. Kerem Alkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar panelde, Yeşil dönüşüm ve yapılarda enerji verimliliği ilişkisi, kentsel dönüşüm ile enerji verimliliği ve sürdürülebilir gelecek, ikinci ulusal enerji eylem planı ve yapılarda enerji verimliliği ve sıfır enerjili binalar ve sürdürülebilir dönüşüm konularını ele aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank yaptığı açılış konuşmasında, “Son bir yıldır bakanlığımızın ana faaliyet konularından biri olan şehircilikle ve afetle ilgili çok büyük bir kısmı deprem bölgesinde gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 76 bin konutun hak sahiplerine teslimlerini gerçekleştirmiş olduk. 2024 sonuna kadar 200 bin 2025 sonuna kadar da hasar gören, hak sahibi olan vatandaşlarımızın konut olarak tüm zararlarını yapıp teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“ATIK SU ARTIRMA TESİSLERİNİN ENERJİ GİDERLERİNİN YARISINI KARŞILAMIŞ BULUNUYORUZ”

Varank açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlık olarak deprem bölgelerinin imar ve ihyası ile ülkemizin kentsel dönüşümle afetlere dirençli hale getirilmesi yanında gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre bırakmak ve bu amaç için gerekli bütün çalışmaları yürütmek gibi önemli bir görevimiz daha var. Bugüne kadar çevre alanında atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yarısını karşılamış bulunuyoruz. Bu da yaklaşık 7 milyar 700 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. 2002 yılında 145 atık su artıma tesisi ile belediye nüfusunun sadece yüzde 35’i bu hizmete ulaşırken günümüzde bu hizmet yüzde 90’ların üzerine çıktı. Deniz ve kıyılarımızı kışı şekilde denetliyoruz. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısını 551’e çıkarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu an dünyada üçüncüyüz, hedefimiz birinci olmak. Bu yönde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

“ÜLKEMİZİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN KONULAR”

OECD Daimi Temsilci Prof. Dr. Kerem Alkin de konuşmacılar arasında yer aldı. Küresel düzenin yeniden yapılandığına dikkat çeken Alkin, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığımızın kendi yönetim alanında yaptığı çalışmaların tümü aslında ülkemizin ulusal güvenliğini etkileyen konular. Genel manada bakıldığında jeopolitik, jeoekonomik küresel fay hatları mücadelesinin ortasındayız. Enerji arz güvenliği bu boyutuyla bakıldığında bu sürecin en önemli ayaklarından birisini oluşturuyor” dedi.

Dünyanın iki önemli küresel mesele ile ilgilendiğini vurgulayan Alkin, bunlardan birisinin söz konusu küresel jeopolitik fay hatlarının nasıl sakin hale getirileceğinin olduğunu söyledi ve “İkinci bir kritik konu olarak da iklim krizine karşı nasıl ortak mücadele gerçekleştirilecek.” dedi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise “Türkiye yüzyılında ülkemizin hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşması, toplumumuzun hak ettiği refahı ve konforu yaşayabilmesi ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele adına enerji verimliliğimizi geliştirmenin kritik ve stratejik önemi olduğuna ve bu uğurda sosyal sorumluluk şuuru ile mücadele edilmesin gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin enerji verimliliği hamlesinde dört temel etki dolayısıyla kritik ve stratejik olduğuna inanıyoruz. Bir; deprem güvenliği ihtiyacımız. Acil ve planlı ihtiyaç. İki, enerji ithalatının ve büyüklüğünün ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi. Üç, enerji verimliliğini geliştirmede yapıların çok yüksek etkilerinin olması. Dört, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ülkemizin sorumlulukları, yükümlülükleri ve insanı olarak yapması gerekenler” dedi.

Bahsettiği dört unsuru açarak kendi misyonlarına değinen Küçükoğlu, “Asrın felaketinin yaralarını sarma seferberliğimizde çevre ve şehircilik bakanlığımızla yaptığımız çalışmalarda, 600 bin konutun tüm kategorilere ayrılarak nasıl hasarlı olduğunu, tarımsal, konut, ticari alanlarda nelerin yapılması gerektiğini gördük. Diğer tarafta nüfusumuzun yüzde 70’inin deprem riskli bölgelerde yaşamakta olduğunu ve söz konusu bölgelerde mutlak kentsel dönüşüm mecburiyetimizin bulunduğunu biliyoruz. Yine bakanlığımızın bilgilerine göre tarihimizin en büyük kentsel dönüşümlerinin gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz. Bu rakam 6 milyon civarı. Önümüzde müthiş bir dönüşüm gerçeği var. Bunun fırsata dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin gelişeceği, Türkiye Yüzyılında dünyaya damgasını vuracağı dönemde bu yapılacak 6 milyon konut, TÜİK verilerine göre her konutta 3,2 vatandaşımızın yaşadığını kabul edersek, yaklaşık 20 milyon vatandaşımız için yeniden yapılanma var. Bu yeniden yapılanmada depreme dayanıklı konutlar üretilirken aynı zamanda enerji verimliliği adına da gelecekteki enerji kullanım limitleriyle uyumlu konutların üretilmesi bu süreci tarihi bir fırsata dönüştürme imkanı yaratıyor” şeklinde konuştu.

Küçükoğlu açıklamalarının devamında, ekonomik kalkınmada enerji ithalatının büyüklüğüne ve cari açığımıza verdiği etkiye dikkat çekerek enerjiye bağlılığımızı azaltmanın ve enerji verimliliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

‘ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR’

VERİMDER olarak enerji verimliliği konusunda Türkiye’deki gelişmeler ve dünyadaki yeniliklere katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirten VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, “Ülkemizde enerji kullanımı; yapılar, sanayi ve ulaşım olarak üçe ayrılmış durumda. Bu anlamda yapıların önemi gün geçtikçe artıyor. Enerjinin yaklaşık yüzde 30-35’i yapılarda tüketiliyor, bunun ağırlıklı olarak ısıtma ve soğutma olduğunu biliyoruz. Mevcut yapı stokumuzun yüzde 70’e yakın bir kısmının enerjiye verimsiz bir şekilde yapılmış olması bulunduğumuz jeopolitik durumda, enerji maliyetlerinin artması ve enerjiye ulaşımın zorlaşmasına neden oluyor. Bu kötü senaryoyu iyiye döndürmekle ilgili önemli çalışmalar var. II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2024 yılı içinde lanse edildi. Bu plan kapsamında ülkemizde çeşitli yasa ve yönetmeliklerin faaliyete girmesiyle beraber çok hızlı bir şekilde buradaki enerji verimliliğini hayata geçirmek için çalışmalar yapılıyor. Yine ülkemizin gündemindeki kentsel dönüşüm de enerji verimliliğine dönüşüm olarak değerlendirilebiliyor. Yaklaşıl 6.5 milyon konutun ve yaşanan deprem felaketiyle birlikte o bölgede yapılacak olan 600 bin konutun enerjiye verimli olarak imal edilmesi, bahsettiğim rakamların olumluya dönmesini sağlayacak” dedi.

‘10-12 MİLYAR DOLARA VARAN TASARRUFA ULAŞMAMIZ SÖZ KONUSU’

Enerji verimliliğini bir bütün olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan Korkmaz, “Enerji verimliliği konusunda aydınlatmalardan ısıtma-soğutma tertibatlarına kadar birçok noktada iyileştirme yapılabilir. Ama en çok faydayı yapıların ısıtma yalıtımlı hale getirilmesiyle görürüz. Gücümüzün el verdiği ölçüde binalarımızın hepsini ısı yalıtımlı hale getirebilirsek yüzde 60’a varan bir tasarruf oluştuğu bilimsel veriler ile ispatlanabiliyor. Bunu bir yatırım olarak değerlendirirsek; ısı yalıtıma yapılan yatırımın 3-5 yılda geri kazanılması ve daha sonraki yıllarda enerji maliyetlerindeki artışları da göz önünde bulundurursak tüm binalarımızı düşündüğümüzde 10-12 milyar dolara varan toplam tasarrufa ulaşmamız söz konusu” şeklinde konuştu.

‘HEDEFLEDİĞİMİZ TASARRUF ORANLARINA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLECEĞİMİZ İNANCINDAYIZ’

Anadolu Buluşmaları kapsamında 35 ilde panel gerçekleştirdiklerini hatırlatan Korkmaz, “Bu bir yolculuk, belki bir anda çok büyük değişimler yapamayabiliriz ama hep beraber toplum olarak bilincimizin artması kamu otoritesinin yanımızda yer alması ve finansal desteklerle birlikte hedeflediğimiz tasarruf oranlarına çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz inancındayız” ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER