Geri Dön
Ekonomi “Elektronik belgelerde yapılan düzenlemeler milyarca liralık tasarruf sağlayacak”

“Elektronik belgelerde yapılan düzenlemeler milyarca liralık tasarruf sağlayacak”

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçtiğimiz günlerde yayımladığı tebliğle, elektronik belgelerin kullanımına yönelik çok önemli değişiklikler yaptı. e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağıya çekildi ve zorunluluk kapsamına yeni mükellef gurupları eklendi. Konuyla ilgili bilgiler veren Mysoft Dijital Dönüşüm A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Şahin, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğ kapsamında milyarlarca liralık tasarruf sağlanacak" dedi.

“Elektronik belgelerde yapılan düzenlemeler milyarca liralık tasarruf sağlayacak”

Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL olan e-Fatura geçiş zorunluluğu, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle 5 Milyon TL'ye düşürülmüştü. GİB'in yayımladığı son tebliğ ile 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL olanlar, 2022 ve müteakip hesap dönemlerinde is 3 Milyon TL ve üzeri olan firmalar e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacaklar.

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak uygulamaya geçiş yapmaları gerekiyor.

YENİ SEKTÖRLER EKLENDİ

E-Fatura uygulamasına yeni sektörlerin eklendiğini söyleyen Şahin şu bilgileri verdi:

“Gayrimenkul ve motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar,

“Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri 1 Temmuz 2022 itibariyle e-Fatura uygulamasına geçiş yapacaklar.”

E-TİCARET YAPANLAR DA KAPSAMA ALINDI

E-Ticaret yapanların da kapsama alındığını ifade eden Şahin, “İnternet sitelerinde mal ya da hizmet satışı gerçekleştiren ve 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar da e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacaklar” dedi.

E-ARŞİV FATURA DÜZENLEME SINIRI GÜNCELLENDİ

e-Arşiv fatura düzenlemesinde sınırın güncellendiğini belirten Şahin, “e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin, vergi mükellefi olamayanlara aynı günde, aynı kişiye düzenledikleri faturanın vergiler dahil toplam tutarı 30 Bin TL'yi, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 Bin TL'yi aşması halinde elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunluydu. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda, vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL'yi, vergi mükelleflerine düzenlenenlerde ise 2 Bin TL'yi geçmesi durumunda, kağıt fatura yerine, GİB'in e-Belge Portalı üzerinden ya da Özel Entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu oldu” açıklamasında bulundu.

E-İRSALİYE KULLANMA ZORUNLULUĞU 10 MİLYON TL OLDU

“e-İrsaliye uygulamasında 25 Milyon TL ve üzeri olan ciro limiti 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL olarak revize edildi” diyen Şahin şöyle devam etti: 

“Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç) e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları zorunlu hale geldi. Firmaların 1 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurularını yaparak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir.”

Şahin, “e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacak firmaların 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur” uyarısında bulundu.

DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN SATIM BELGESİ DE ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI

Şahin, döviz ve kıymetli maden satım belgesinin de elektronik ortama taşındığını belirterek, “Mevzuata göre Döviz Alım-Satım Belgesi düzenleyen firmaların, aynı zamanda kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de olanların, Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım işlemlerinde tek belge olarak düzenlenebilen 'Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi' ile 'Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi'ni de e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak düzenleyebilme, alıcıya isteği doğrultusunda kağıt ya da elektronik ortamda gönderebilme ve elektronik ortamda muhafaza edebilme mümkün hale geldi” açıklamasında bulundu.

MİLYARLARCA LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki son düzenlemelerin Türkiye’ye milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağının altını çizen Mysoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin,"Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılı itibarıyla e-Fatura uygulamasıyla hayata geçirilen e-Belge uygulamaları; e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet, e-Döviz gibi yeni belgelerin katılımıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor. GİB, yaptığı son düzenlemeyle uygulamayı genele yaymayı hedefliyor. Bu sayede vergiye uyum maliyetleri azaltılarak, kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek ve milyarlarca lira tasarruf sağlanacak" dedi.

TASARRUF VE VERİMLİLİK İÇİN E-DÖNÜŞÜM ŞART

e-Dönüşüm uygulamalarının firmaların dijitalleşmesinde ve verimliliğin arttırılmasında büyük rolü olduğuna değinen Şahin, "Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bir kez daha anlaşıldı. e-Dönüşüm uygulamaları firmaların dijitalleşmesinde, verimliliğin arttırılmasında ve tasarruf sağlanmasında büyük öneme sahip. GİB'in 2020 yılı Eylül ayında yaptığı değerlendirmede, e-Belge uygulamaları sayesinde 28 milyarın üzerinde belge, elektronik ortamda düzenlendi. Böylece kağıt, postalama ve arşivleme gibi işlemlerde yaklaşık 2,8 milyar liranın üzerinde maliyet tasarrufu sağlandı. Ayrıca gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için 380 bin ağacın kesilmesi de önlenmiş oldu” diye konuştu.

E-BELGE UYGULAMALARINA İSTEĞE BAĞLI GEÇİŞ YAPILABİLECEK

Zorunluluk kapsamına girmeseler dahi firmaların e-Belge uygulamalarına isteğe bağlı olarak geçiş yapabileceklerini belirten Şahin şu ifadeleri kullandı:

"e-Dönüşüm uygulamalarının kullanıcılara sağladığı avantajlar nedeniyle bugün itibariye e-Fatura uygulamasından 563 Bin 754, e-Arşiv Fatura uygulamasından 510 Bin 651, e-Defter uygulamasından 284 Bin 507, e-SMM uygulamasından 231 Bin 946, e-İrsaliye uygulamasından 118 Bin 345, e-MM uygulamasından 32 Bin 826 vergi mükellefi yararlanıyor.

“Gelir İdaresi Başkanlığı lisanslı e-Belge Özel Entegratörü olarak her ölçekten firmaya e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Döviz gibi daha pek çok alanda hizmet veriyoruz. Firmaların e-Belge geçiş sürecinde uçtan uca refakat ediyoruz. Firmalar, zorunluluk kapsamında olmasalar dahi e-Belge uygulamalarına gönüllü olarak geçiş yapabilirler. Zorunluluk kapsamına giren firmalarında, olası yoğunluk nedeniyle işlerini son güne bırakmadan geçişlerini tamamlamalarında fayda var."