Geri Dön
GündemTİM Yasa Teklifi, Komisyon'da kabul edildi

TİM Yasa Teklifi, Komisyon'da kabul edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

TİM Yasa Teklifi, Komisyon'da kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Altunyaldız, Kanun Teklifi'yle, serbest bölgelerin dinamizmini artırmayı ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. İlk imza sahibi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Teklif ile ilgili Komisyon'a sunum yaptı.

Sezal, 5 farklı kanunda değişiklik yapıldığını belirterek, "Yapılan düzenlemeyle, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde üst yapıların kullanımının etkinleştirilmesinde, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az, 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilmesi ve bu süre sonunda tahliyesi gerçekleştirilemeyen malların idarece tasfiye edilmesi öngörülüyor" dedi.

Toplantıya katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Eximbank kredilerine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Eximbank kredilerinin son dönemde günlük 100 milyon dolarlık limite ulaştığını aktaran Turagay, "Geçen seneyle karşılaştırdığımızda bugüne kadar 15,8 milyar dolar kredi artı sigorta. Kredi kullanan müşteri sayımız da 10 bin 935'ten 11 bin 323'e, sigorta programından faydalanan müşteri sayısı da 5 bin 484'ten 5 bin 727'ye çıkmış durumda. Sene başında bazı sıkıntılar yaşandı. Ama şu anda açıldı, günlük 100 milyon dolarlık kredi kullandırılıyor" ifadelerini kullandı.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE) yüzde 95'inin ihracatçı birlikleri ve TİM'in, yüzde 5'inin ise Eximbank ortaklığında olduğunu açıklayan Bakan Yardımcısı Turagay, mevcut yapısıyla 1 milyar 461 milyon TL'lik bir öz sermayenin olduğunu söyledi. Turagay şu bilgileri paylaştı:

"Bu öz sermayeyle de kullandırılabilecek kredi; 23, 24 milyar TL civarında. Şimdi Hazine garantisi de alacağız inşallah. Buradan ilave bir kredi kullandırma imkanımız olacak. Bir şey daha yapıyoruz. Bankalar Birliği ile toplantı yaptık, ticari bankaların da bu sistem içerisinde yer almasını istiyoruz. Dolayısıyla yüzde 20 kadar bir pay da ticari bankalarımıza ait olacak, sermaye yapısı içerisinde. Öyle bir kurumsal yapıya kavuşturmak istiyoruz ki İGE, önümüzdeki yıllarda da kurumsallaşmış, profesyonelliği herkes tarafından kabul edilmiş, doğrudan doğruya ihracatı destekleyen, ihracatta özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıran temel bir kefalet kurumu olsun. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. İhracatçı birliklerimizin topladığı 'yedek akçe' dediğimiz kaynak, onlardan belli bir miktarın İGE'nin sermayesine eklenmesi şeklinde oluyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sermayeye tecavüz söz konusu değil."

Teklifle, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde üst yapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanması amacıyla faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az, 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilmesi öngörülüyor. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen malların idarece tasfiye edilmesi düzenleniyor.

İhracatçı birliklerin genel kurullarınca iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının terkin edilebilmesi öngörülürken, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı'nca resen atama yapılabilmesi öngörülüyor. İhracatçı birliklerinin 'yedek akçe'lerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarının İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenmesi düzenleniyor.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.