Geri Dön
Politika Bakan Göktaş: Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını öncelikli hedef belirledik

Bakan Göktaş: Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını öncelikli hedef belirledik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkelerin uzun vadede kalkınma ve refah vizyonunun belirlenmesinde kadınların her zaman stratejik bir rolü bulunuyor. Bu doğrultuda 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planımızda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını, öncelikli hedef olarak belirledik" dedi.

Bakan Göktaş: Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını öncelikli hedef belirledik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'na katıldı. Bakan Göktaş, "Her birimizin çabası ile kaynaklarımızı daha verimli kullanma, sürdürülebilir kalkınma sağlama ve güçlü toplumlar inşa etme hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Eşitlik gibi evrensel bir konuda, uluslararası katılımla oluşan sinerjinin, insanlığın ortak problemlerine çözüm olabileceğine inanıyorum. Bugün bu problemlerin en büyüğü Gazze’de, Refah Kapısı'nda yaşanıyor. Binlerce insanın sığındığı Refah, İsrail’in acımasızca saldırılarına maruz kalıyor. Bugün güçlü bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimiz önü alınamayan bir vahşete ve soykırıma maruz kalıyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayınlandığı yıldan bugüne, işgal altında olan Filistin topraklarında, kadın erkek bütün Filistinliler için huzur ve barış diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme ile ilgili ilk sistematik çalışmaların 2012 yılında başlatıldığını belirten Göktaş, "Bu çalışmalarda özellikle yerel yönetimlerin kent konseyleri ve kadın sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte katılımcı bir model oluşturulması hedeflendi. Bugün ulaştığımız noktada, Türkiye’de kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme konusu ile ilgili önemli mesafe kat ettiğimizi gururla belirtmek isterim. Bu süreçte bütçe rehberlerimiz, projeye uygun şekilde güncellendi. Bütçe programlarındaki kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı. Aynı zamanda üst politika metinlerinde ve stratejik planlarda kadınların güçlenmesi konusuna geniş yer verildi. Bugün, uluslararası kuruluşların Türkiye’yi kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe uygulayan ülkeler arasında göstermesi, kat ettiğimiz bu mesafenin en önemli kanıtlarından biridir. Bu kapsamda Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan OECD ülkeleri arasında 23'üncü sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin, toplumsal adaletin sağlanmasında önemli bir eşik olduğuna işaret ederek, "Ülkelerin uzun vadede kalkınma ve refah vizyonunun belirlenmesinde kadınların her zaman stratejik bir rolü bulunuyor. Bu doğrultuda 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planımızda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını, öncelikli hedef olarak belirledik. Gerekli yasal düzenlemelerle birlikte kurumsal uygulamaları belirlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladık. Eylem Planı ile kaynakların eşitlik ilkesine uygun bir anlayışla paylaşılmasına zemin hazırlanmasını hedefliyoruz. Planın sonuçları itibarıyla toplumun bütünü için daha eşitlikçi ve adil bir kalkınma modeli oluşmasına katkı sunmasını amaçlıyoruz" dedi.