Geri Dön
Politika TBMM'de 'sağlık' ve 'enerji' teklifleri görüşülecek

TBMM'de 'sağlık' ve 'enerji' teklifleri görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta sağlık ve enerji alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifleri görüşülecek.

TBMM'de 'sağlık' ve 'enerji' teklifleri görüşülecek

Haftalık çalışmasına 20 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Teklife göre diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.


Sağlık alanında çeşitli düzenlemeleri kapsayan teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurulda, 'Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ele alınacak. Bu teklife göre de yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.


Ayrıca 20 Şubat'ta TBMM Adalet Komisyonu, toplanacak. Komisyonda 8'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanacak. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.