Geri Dön
Eğitim Uzmanlardan ilk YKS değerlendirmesi: Matematik ve Tarih belirleyici olacak

Uzmanlardan ilk YKS değerlendirmesi: Matematik ve Tarih belirleyici olacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS)  ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tüm  yurtta saat 10.15’ te uygulanmaya başlandı ve  180 dakika sürdü. Sınav sonrası ilk değerlendirmeleri paylaşan eğitim uzmanları AYT’de Matematik ve Tarih sorularının belirleyici olacağına işaret etti.

Uzmanlardan ilk YKS değerlendirmesi: Matematik ve Tarih belirleyici olacak

Sınava 2 milyon 573 bin 136 aday katıldı. AYT' de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Matematik, Sosyal Bilimler 2 ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40’ar soru soruldu.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Bölüm Başkanları, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin birinci oturumu olan TYT’yi ve ikinci oturumu olan AYT’yi değerlendirdi.

MATEMATİK GEÇMİŞ DÖNEMLE BENZER AMA DAHA KOLAY

Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt YKS’ye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“2023 TYT, MEB kazanımlarıyla müfredatına ve ÖSYM sınav ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Türkçe ve Tarih dersi sorularının tüm kademelerden, Felsefe dersi sorularının 10 ve 11. sınıf kademelerinden, diğer derslerin sorularının ise 9 ve 10. sınıf kademelerinden olduğu görülmüştür. Matematik soruları, geçmiş yıllarda çıkmış sorulara benzer formatta ancak daha kolay sorulardan oluşmuştur. Türkçede öğrencilerin ağırlıklı olarak okuma, okuduğunu doğru anlama ve doğru yorumlayabilme becerileri sorgulanmıştır. Sosyal Bilimler bölümünde yer alan Tarih dersinin soruları önceki yıllara göre bilgiye dayalı daha zor sorulmuştur.  Coğrafya sorularında grafik okuryazarlığı ön plana çıkarılmış ve sınav müfredata uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Felsefe soruları temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ise geçtiğimiz yıla göre daha kolay tarzda hazırlanmıştır. Fen Bilimlerinde ise temel bilgiler sorgulanmıştır. Fizik soruları; matematiksel işlem içermeyen, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardır. Kimya soruları, temel bilgiye dayalı ve beklenen düzeydedir. Biyoloji soruları müfredat kazanımları ile uyumludur. Öğrenciler, seçici veya sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır.”

 HER İKİ TESTTEKİ TARİH SORULARININ ZORLUK DÜZEYİ YÜKSEK

“Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür” diyen Kurt açıklamasının devamında şu bilgileri paylaştı:

“2023 AYT’ de tüm derslerde sorular bilgiye dayalı sorulmuştur. Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır. 2023 AYT’ de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik dersi belirleyici olacaktır. Matematik, bilgi içeren ve bu bilgileri kullanıp işlem yapmayı gerektiren sorulardan, Geometri ise gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış orta güçlükteki sorulardan oluşmuştur. Fizik sorularının bir kısmı yüzeysel düzeyde bilgi, yorum ve çıkarım gerektirirken, bir kısmı daha derinlemesine düşünmeyi gerektiren sorular olarak değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bazı sorular hesaplama içermektedir. Bu da öğrencilerin sıralamadaki yerini belirlemede en önemli etkenlerden biri olacaktır.

“Kimya sorularının müfredata tamamen uygun olduğu görülmektedir. Geçmiş yıllardaki sınav sorularına benzerlik göstermektedir. İşlemli sorular belirleyici olabilecektir. Biyoloji sorularının klasik ÖSYM formatında, AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllara benzer, bilgi temelli ve orta zorluk seviyesinde olduğu görülmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı 9,10 ve 11. sınıf müfredatından yazar-eser ve temel edebiyat bilgisini sorgulayan ve aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştur. Genel anlamda orta düzeyde sorular sorulmuştur. Tarih soruları, ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen niteliktedir.  Her iki testteki tarih sorularının zorluk düzeyi yüksektir.  Coğrafya sorularının konu dağılımı dengeli ve MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur. Coğrafya dersinde harita okuryazarlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkarılmıştır. Konu kapsamına hakim, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınavdır. Felsefe soruları, önceki yıllardaki AYT formatına benzer, müfredata uygun, konuları bilen öğrencinin çözebileceği orta düzeyde bir zorluktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçmiş yıllara oranla daha basit, genelde yorum yapma becerisini ölçmenin yanı sıra temel bilgileri de sorgulayan tarzda hazırlanmıştır.

“ÖSYM’nin sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Unutulmamalıdır ki YKS bir sıralama sınavıdır. Bu nedenle öğrencilerin yüzdelik dilimini dikkate almaları önemlidir. Ayrıca sadece yüzdelik dilim dikkate alınarak bir tercih yapılması doğru değildir, tercih yaparken öğrencilerin mutlu ve başarılı olacakları bölümleri seçmeleri de önemlidir.”

“TYT MATEMATİĞE GÖRE DAHA ZOR GELMİŞ OLABİLİR”

Uğur Okulları Lise Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel de sınav sonrası değerlendirmesinde şöyle konuştu:

“2023 Matematik AYT soruları, MEB kazanımlarına uygun olup çoğunlukla 9,10, 11 ve 12. sınıfın birinci döneminde işlenen konuları kapsamaktadır. 12. sınıf ikinci dönem konularından soru sorulmadığından diğer konularda sorulan soru sayıları artmış ve 2020 AYT sınavına benzer bir dağılım gözlemlenmiştir.

“Sorular öğrencinin matematiksel bilgi seviyesini ve bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtüğünden bazı öğrencilere TYT matematik sınavına göre daha zor gelmiş olabilir.  Öğrenciler; soruların net, anlaşılır ve zorluk seviyesinin orta seviyede olduğunu ifade etmişlerdir.

“Geometri soruları ağırlıklı olarak 9,10 ve 11. sınıf konularından bilgi gerektiren ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı hedefleyen sorulardan oluşmuştur. Geometride gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirilip görsellere yer verilerek hazırlanmış orta güçlükte sorular da vardır.”

EDEBİYATTA BAZI SORULAR ELEYİCİ OALCAK

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu ise “2023 YKS-AYT’ deki Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 24 sorusunun 6’sı anlam bilgisi, 18’i Türk edebiyatı sorusundan oluşmuştur. Edebiyat sorularının 9,10 ve 11.sınıf müfredatına ait olduğu öğrencilerimizden gelen bilgilerdir. Yazar-eser ve temel edebiyat bilgilerini kullanabilen öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği bir test olduğu söylenebilir ancak bazı sorularda detay bilgi verilerek öğrencilerden yazarı ya da eserini bulması istenmiştir. Bu sorular edebiyat alanında eleyici sorular olacaktır. Genel anlamda orta düzeyde zorluğa sahip test olduğu söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

FİZİKTE SÜRPRİZ YOK

Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay da “Alan Yeterlilik Testi ile ilgili ilk yorumları öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda değerlendirecek olursak herhangi bir sürprizle karşılaşılmadığını söyleyebiliriz. MEB’in yayımlamış olduğu eğitim programları çerçevesinde soruların sorulduğu ve kazanımlar dışına çıkılmadığı görülmektedir.

TYT’deki soruların temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen sorulardan oluştuğunu görmüştük. Alan Yeterlilik Testinde ise soruların temel özelliğinin akademik bilgiyi inceleyen ve herhangi bir boşluk olduğunda hataya neden olabilecek sorulardan oluştuğunu görmekteyiz. Sorulara bakıldığında öğrencilerimizde aranan özelliğin konu bilgisi, konular arasında bağlantı kurabilme ve çıkarım yapabilme gibi özelliklerin olması gerekiyor. Bu nitelikte olan öğrencilerin sınavda daha öne çıkacağını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Alpay açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“AYT'deki on dört fizik sorusunun 11. sınıf müfredatı tamamı ve beklendiği gibi 12. sınıf müfredatının ilk dönem konularından sorulduğu görülmektedir. Dağılım olarak 11. sınıf konularından dokuz soru 12. sınıf konularından beş soru sorularak ideal bir dağılım oluşturulduğu görülmektedir. Soruların bir bölümü bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel az bir kısmı ise bilgi, yorum ve çıkarım açısından derinlemesine olduğu görülmektedir. Geçtiğimiz yıla göre bazı soruların işlem gerektirmekte olduğu görülmektedir. Bu da öğrencilerin sıralamadaki yerini belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacaktır.

“Genel hatları ile 2023 YKS’nin ilk oturumu TYT temel bilgi düzeyini ölçen özgün sorulardan oluştuğu fakat soru dağılımının tüm üniteleri kapsamadığı gibi belirli ünitelerde yoğunlaştığı görülmektedir. AYT’nin ise soru dağılımının mümkün olduğunca ünitelere dağıtıldığı ve akademik bilgi ile konular özelinde bağlantı kurabilme yeterliliğini ölçtüğü söylenebilir.”

KİMYA TEMEL BİLGİLERİ SORGULADI

Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil ise Kimya sorularına ilişkin değerlendirmesinde, “2023 AYT Kimya sorularının dokuz tanesi 11. sınıf konularından, dört tanesi 12. sınıf konularından sorulmuştur. AYT’ de sorulan sorular müfredatla tamamen uyumludur. Sorular; beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorgulayan niteliktedir.  Sınava iyi hazırlanan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.

BİYOLOJİ ORTA ZORLUK DÜZEYİNDEYDİ

Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç ise Biyoloji sorularına ilişkin değerlendirmesinde, “2023 AYT Biyoloji soruları; 11 ve 12. sınıf birinci dönem kazanımlarını kapsamaktadır. Toplam on üç biyoloji sorusundan dokuz tanesi 11. sınıf, dört tanesi 12. sınıf müfredatından gelmiştir. Klasik ÖSYM formatında ve müfredatla uyumlu olan soruların AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer olduğu görülmüştür. Öğrenciler, bu sene AYT biyoloji kapsamında genel olarak bilgiyi ölçen sorular ile karşılaşmıştır. Soruların müfredat kazanımlarına hakim öğrencilerin yapabileceği, orta zorluk düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

COĞRAFYADA TARTIŞMALI SORU YOK

Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler de “2023 AYT Coğrafya soruları 11. sınıf müfredatının tamamı ile 12. sınıf birinci dönem MEB kazanım ve kaynaklarına uygun olarak hazırlanmıştır.  Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru yoktur. Sınavlarda; öğrencilere “Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Küresel Ortam ve Çevre ve Toplum” ünitelerinin tamamından soru yöneltilmiştir. TYT’ de haritalı soru sorulmamışken; AYT’ de hem Sosyal Bilimler-1 hem de Sosyal Bilimler-2 testlerinde çokça harita okuryazarlığı gerektiren soru yöneltilmiştir. Sosyal Bilimler-1 testinde Doğal Sistemler; Sosyal Bilimler-2 testinde ise Beşeri Sistemler üniteleri ön plana çıkarılmıştır. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı orta seviyede bir sınav olmuştur” açıklamasında bulundu.

TARİH SORULARININ ZORLUK SEVİYESİ YÜKSEK 

Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün Tarih sorularında ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredatına uygundur. 9,10,11 ve 12.sınıftan sorular sorulmuştur. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiştir. Genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisi ve temel bilgiler verilerek paragraf yorumlama becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Soruların kurgusunda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Türk Dili ve Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testinde, bir harita sorusu yer almıştır. Bu soru ile hem tarih bilgisi hem de harita bilgisi ölçülmüştür. Sınav; konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği bir sınavdır. Türk Dili ve Edebiyat -Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinin her ikisinin de tarih sorularının zorluk seviyeleri yüksektir.”

FELSEFEDE ANALİZ BECERİSİ BELİRLEYİCİ OLDU

Uğur Okulları Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç Felsefe sorularına yönelik değerlendirmesinde, “Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, 10 ve 11. sınıf MEB müfredatına uygundur. Paragrafa dayanarak temel bilgi ve yorum gücünü ölçen felsefe ve sosyoloji soruları bilgiyi analiz etme becerisi gerektirmektedir. Psikoloji ve mantık sorularının tümü, doğrudan bilgiyi ölçen sorulardır. Bazı soruların çeldiricileri güçlü tutulmuş, tüm sorularda açık ve net bir dil kullanılmıştır. Orta derece zorluk düzeyine sahip bir sınavdır” bilgilerini paylaştı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINDAN 4’Ü YORUMA DAYALI

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir ise “2023 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme becerisini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Kolay tarzda hazırlanan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait toplam altı sorunun dördü yorum yapmayı gerektiren tarzda hazırlanmıştır. Diğer iki soruda ise öğrencinin temel bilgilerini ölçmek amaçlanmıştır. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istenmiştir” dedi.